Gratis p-medel och fortbildning har halverat aborterna i Norrbotten

Gratis p-medel och fortbildning har halverat aborterna i Norrbotten
Barbro Landström är samordnande barnmorska för mödrahälsovården i Norrbotten.

Barnmorskorna får kontinuerligt ta del av ny kunskap.

På fyra år har antalet aborter i Norrbottens läns landsting halverats bland kvinnor upp till 26 år, från 500 stycken år 2011 till 251 år 2014.

En viktig orsak är att alla kvinnor upp till 26 års ålder erbjuds gratis preventivmedel. Men till skillnad från många andra landsting följer man inte Sveriges kommuners rekommendation att bara de preventivmedel som ingår i läkemedelsförsäkringen ska subventioneras. I Norrbotten har alla unga kvinnor sedan 2012 rätt att gratis få välja bland samtliga preventivmedel som finns på marknaden.

Fler väljer långverkande p-medel

Alla preventivmedel kan hos enskilda kvinnor ge biverkningar, exempelvis minskad sexuell lust eller humörsvängningar. I andra landsting får kvinnorna betala själva om de vill ha något av de preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen.

– Tidigare var det inte ovanligt att unga kvinnor tackade nej till exempelvis spiral, för att de tyckte att det var för dyrt, säger Barbro Landström som är samordnande barnmorska för mödrahälsovården i Norrbotten.

Mellan åren 2011 och 2014 har andelen unga kvinnor i Norrbotten som valt långverkande preventivmedel ökat från 11,6 till 18,3 procent.

Håller koll på nätet

Men det är inte bara de subventionerade preventivmedlen som bidragit till den dramatiska minskningen av aborter i länet. Sedan fyra år har man haft upprepade utbildningar om preventivmedelsrådgivning för barnmorskorna och distriktsläkarna i öppenvården.

Fokus har legat på olika tillstånd som man måste vara medveten om vid preventivmedelsrådgivning. Exempelvis olika typer av biverkningar eller när kvinnan har diabetes, epilepsi eller någon annan sjukdom som kan ha betydelse för vilken typ av preventivmedel som är lämpligt.

?Krävts mycket samordning

Barbro Landström berättar att det har krävts rätt mycket för att få allt på plats, exempelvis att cheferna låtit barnmorskorna gå på utbildningarna, att läkemedelskommittén betalat föreläsarna och att rutinerna hela tiden uppdateras i samband med att ny kunskap tillkommer.

– De här unga kvinnorna är ute på nätet, de är pålästa och kunniga. Då måste vi som barnmorskor veta att vi verkligen har relevanta kunskaper att utgå från när vi ger dem råd.

För att detta ska fungera i ett så stort län som Norrbotten har man skapat en intern hemsida där alla förändringar beskrivs och där olika rapporter och artiklar i medier om olika preventivmedels för- och nackdelar kommenteras av mödrahälsovårdsöverläkaren och sedan kommuniceras ut till barnmorskorna och distriktsläkarna i öppenvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida