Gravid nekades sjukpenning

En sjuksköterska i Umeå nekades sjukpenning när hon var gravid. Nu kräver JämO att Försäkringskassan betalar skadestånd.

Sjuksköterskan har utsatts för könsdiskriminering, anser jämställdhetsombudsmannen och kräver att hon ska få 75 000 kronor i skadestånd. Hon nekades sjukpenning under en månad kring årsskiftet 2005-2006, trots att en läkare intygade hennes besvär av ryggvärk i ett par omgångar. I intyget skrev läkaren bland annat att sjuksköterskan hade nedsatt förmåga att röra sig och periodvis hade svår smärta och då var tvungen att vila.

Som grund för att avslå sjukpenningen hävdade Försäkringskassan att sjuksköterskans besvär härrörde från graviditeten och därmed inte var någon sjukdom. Försäkringsläkaren skrev bland annat: »Det medicinska underlaget kan inte bekräfta en nedsättning med minst 25 procent sett mot ordinarie arbete eller mot annat förekommande arbete på den öppna arbetsmarknaden. Besvären som beskrivs avviker inte från normalt förlopp/graviditet och bekräftar därmed inte en nedsatt förmåga«.

Sjuksköterskan accepterade inte Försäkringskassans beslut utan överklagade till länsrätten. Där ansågs hon ha rätt till hel sjukpenning, och hon har därefter fått ut pengarna.

JämO anser att sjuksköterskans besvär ska jämställas med sjukdomstillstånd och därmed berättiga till sjukpenning.

– Om hon inte hade varit gravid bedömer vi att Försäkringskassan skulle ha sagt ja till sjukpenning, säger Therese Olsson, jurist på JämO.

I sin stämningsansökan hänvisar JämO till en dom i eg-domstolen och ett eu-direktiv. Där sägs bland annat att ogynnsam behandling av kvinnor som är relaterad till graviditet utgör direkt diskriminering på grund av kön. Ytterligare två kvinnor, en busschaufför och en förskollärare, som har nekats sjukpenning under liknande omständigheter omfattas av stämningsansökan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida