Inte aktuellt lagstifta om samvetsklausul

Socialminister Göran Hägglund sade nej till att införa samvetsklausul i riksdagsdebatt.

Att komma överens lokalt är en mer framkomlig väg, svarade socialminister Göran Hägglund i riksdagen i dag på en fråga av Julia Kronlid (SD).

Frågan hade ställts med anledning av barnmorskan som inte fick anställning i landstinget i Jönköping eftersom hon inte kan tänka sig att medverka vid aborter.

– Europarådets resolution om rätten till samvetsklausul för vårdpersonal är inte juridiskt bindande. Konstitutionsutskottet har behandlat och avslagit att införa en samvetsklausul i svensk lag. Det behövs inga förändringar i lagstiftningen och regeringen har ingen avsikt att genomföra några förändringar, sa socialminister Göran Hägglund under dagens interpellationsdebatt.

Enbart abortverksamhet

Julia Kronlid (SD) hade frågat socialminister Göran Hägglund (KD) vad han tänkte göra för att garantera rätten till samvetsfrihet för svensk sjukvårdspersonal. Hon vill se en lag som begränsades till samvetsfrihet för vårdpersonalen just när det gällde abortverksamhet och hävdade att Norge och Danmark inte har några problem med en sådan.

Socialministern anser att lagstiftning är ett för klumpigt verktyg som skulle bli svår att tillämpa, men att större arbetsplatser borde kunna organisera arbetet så att det blir möjligt för alla att arbeta.

– Jag tror det finns bättre vägar, nämligen att samtala och komma överens på den lokala arbetsplatsen.

Ingen diskriminering

I början av april avgjorde Diskrimineringsombudsmannen, DO, att Jönköpings landsting inte gjorde fel som nekade barnmorskan Ellinor Gillberg arbete sedan hon hade förklarat att hon inte kunde tänka sig att delta i abortverksamhet.

DO stödde sig bland annat på Socialstyrelsens beskrivning av barnmorskans roll där det framgår att abortverksamhet är en del av barnmorskans kunskaps- och arbetsområde. Landstinget har hela tiden sagt att det inte var barnmorskans religiösa tro, utan just att barnmorskan inte var beredd att delta i abortverksamhet, som gjorde att hon inte fick jobbet.

Inte heller utifrån Europakonventionens bestämmelser om religionsfrihet har landstinget gjort fel, ansåg DO.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida