Ja till regeringsförslaget om könsbyte

Från den första januari krävs det inte längre svenskt medborgarskap för att få byta kön och inte behöver man vara ogift heller. Däremot dröjer det ett halvår till innan steriliseringskravet tas bort. Riksdagens socialutskott följer därmed regeringens linje.

Utskottet påpekar att Sverige bör vara ledande i arbetet med att värna transsexuellas rätt till kroppslig integritet och rättssäkerhet. En majoritet av utskottets ledamöter anser dock att det finns risk för att individer kan komma i kläm om inte lagstiftningen är komplett.

Kravet på sterilisering bör därför avskaffas först sedan de rättsliga konsekvenserna har utretts, dock senast den första juli nästa år, anser riksdagens socialutskott, precis som regeringen föreslagit. Regeringen håller som bäst på med den utredningen, och utskottet poängterar att det är viktigt att tidsplanen hålls.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig och vill att alla lagändringar ska gälla redan från den första juli i år. Att avskaffa steriliseringstvånget är viktigare än att se över lagstiftningen, och de problem som uppstår kan lösas i praktiken, anser de.

Frågan om att sänka eller avskaffa den 18-årsgräns som gäller för könsbyte i dag ska också utredas mera anser utskottet. Behandlingen ger bättre resultat om personen i fråga inte gått igenom puberteten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida