Landstinget i Dalarna jagar förlossningsläkare med ljus och lykta

Protesterna mot beslutet att fortsätta sommarstängningen av Mora bb hösten ut har tagit skruv.

Landstinget har anlitat en rekryteringsfirma som med start den här veckan kommer att ta personlig kontakt med alla de omkring tusen gynekologer i landet som har den kompetens som krävs för Mora bb:s förlossning. 

Enligt verksamhetschefen för kvinnosjukvården i Dalarna, Gunilla Lindberg, behöver kliniken anställa tio specialistkompetenta läkare för att kunna återstarta verksamheten. Detta för att uppfylla arbetsmiljöreglerna om arbetstider och jourtäthet. Fyra av dem måste dessutom ha bakjourskompetens, det vill säga vara överläkare.

– En primärjourlinje och en bakjourlinje. I dagens koncept finns endast en jourlinje vilket medför att överläkare går primärjour till pensionsåldern. Och arbetar dagen efter jour.

Det var i förra veckan som verksamhetsledningen beslutade förlänga den nio veckor långs sommarstängningen året ut. Anledningen var just läkarbrist. För den personal som tvingats pendla till Mora kom beslutet som en chock och både lokal- och oppositionspolitiker har protesterat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida