Med större känsla av kontroll kan förlossningsrädslan gå över

Med större känsla av kontroll kan förlossningsrädslan gå över
Förlossningsrädsla går att bota med bättre kontroll för kvinnan. Arkivbild: Mostphotos

Mer information om förlossningsförloppet, färre personalbyten, bättre kommunikation och samarbete mellan personalen och den födande kvinnan, och mer personalnärvaro på förlossningsrummet kan "bota" förlossningsrädsla visar en studie från Mittuniversitetet.

Studien omfattar 700 kvinnors upplevelser av förlossningsrädsla. Data samlades in i mitten och slutet av graviditeten, två månader efter barnets födelse och ett år efter.

I mitten av graviditeten rapporterade tolv procent förlossningsrädsla. Ett år efter förlossningen var den siffran femton procent.

Totalt 135 kvinnor identifierades som förlossningsrädda vid någon tidpunkt under graviditeten. Ett år efter födseln rapporterade 80 av dem att de inte hade någon förlossningsrädsla längre och definierades som ”botade”.

De ”botade” hade en mer positiv upplevelse av förlossningen, både två månader och ett år efteråt och de önskade föda vaginalt vid en eventuell ny födsel.

– Faktorer som hade samband med att bli ”botad” var en upplevelse av kontroll under förlossningen och att ha fått tillräcklig information om förloppet, säger Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet.

För 55 av kvinnorna gick förlossningsrädslan inte över. Det finns ett starkt samband mellan förlossningsrädsla och planerade kejsarsnitt, men studien ger inget stöd för att sådana ”botar” förlossningsrädsla.

– Mer fokus på att stärka och stödja kvinnorna skulle kunna vara ett sätt att utveckla vården. Kontinuitet med en och samma barnmorska under hela födseln är ett annat tänkbart sätt att öka känslan av kontroll, säger Ingegerd Hildingsson.

Studien är publicerad i Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, JOGNN (se länk uppe till höger).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida