Språkhinder bakom flera fall av mödradödlighet i Sverige

Utlandsfödda kvinnor drabbas oftare. Brist på tolk kan få fatala följder.

I Sverige dör endast sex kvinnor per år i samband med graviditet och förlossning. Men risken är större för utlandsfödda kvinnor, visar en ny avhandling.

En orsak kan vara brister i kommunikationen, enligt doktoranden Annika Esscher, specialist i gynekologi och obstetrik och avdelningsläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset. I sitt avhandlingsarbete vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, har hon granskat 75 journaler till mödradödsfall som inträffat i Sverige under åren 1988 till 2010.

Inte använt tolk

I flera av de dödsfall som inträffade bland kvinnor som inte talade svenska hade inte professionell tolk använts, och detta orsakade ibland fördröjningar i diagnostik och behandling som kunde ha bidragit till utgången.

– Det är anmärkningsvärt att man än i dag försöker kommunicera med icke-svenskspråkiga patienter utan professionell tolk. Jag förstår att tidsträngd vårdpersonal ibland lockas att låta en svensktalande anhörig översätta, men det är inte rätt mot vare sig patienter eller anhöriga och kan som, vår studie visar, få fatala följder.

Självmord

Varje år inträffar också tre till fyra självmord i samband med graviditet och förlossning, en period som även kan innebära att psykisk sjukdom debuterar och/eller försämras hos kvinnan.

Avhandlingen visar att tre av fyra kvinnor som begick självmord under graviditeten och året efter förlossningen hade en känd psykiatrisk sjuklighet som inte alltid hade fångats upp av mödravården. I en fjärdedel av självmorden fanns inga tecken på psykisk ohälsa dokumenterade i mödravårds- eller förlossningsjournalerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida