Stan-studie. Felaktigheter påverkade resultatet

En oberoende granskning av en omdiskuterad Stan-studie visar på flera felaktigheter och tveksamheter. ?

Hösten 2008 begärde Lunds universitet att Vetenskapsrådet skulle utreda om det hade förekommit oredlighet i den studie som jämförde konventionell fosterövervakning, CTG, med Stan som är en teknik där CTG-registreringen kompletteras med en datoriserad analys av foster-ekg. ??

Vetenskapsrådets rapport visar att åtta fall av asfyxi har klassificerats och analyserats på ett inkonsekvent sätt. Expertgruppen anser det också anmärkningsvärt att en person som har egna ekonomiska intressen i forskningen och är Stan-metodens upphovsman hade monitorfunktionen i studien. Han borde ha utrett signalerna om felaktigheter i databasen och anklagas för att ha avvikit från god vetenskaplig sed.?

I september beslutar rektor om det handlar om oredlighet i forskning. Oavsett vilket kommer en rättelse att lämnas till den vetenskapliga tidskriften Lancet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida