Traumatiska förlossningar drabbar personalen

Traumatiska förlossningar drabbar personalen
Hälften av barnmorskorna hade varit med om att barnet hade svår syrebrist eller var svårt skadat vid födelsen. Arkivbild: Colourbox

Var åttonde barnmorska och läkare har fått posttraumatiskt stressyndrom efter svåra händelser i förlossningsvården.

Knappt 1 500 medlemmar i Svensk förening för obstetrik och gynekologi och drygt 3 600 av Barnmorskeförbundets medlemmar fick i vintras svara på en en webbenkät om erfarenheter av traumatiska händelser i samband med förlossning. Second victim, som studien heter, besvarades av 40 procent av barnmorskorna och 47 procent av läkarna.

Nu har de första resultaten presenterats. De visar att lite mer än var tredje läkare och barnmorska har känt intensiv rädsla, hjälplöshet och panik i samband med allvarliga händelser under en förlossning.

Slutade på förlossningen

För var åttonde hade det lett till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, eller partiellt PTSD. De hade också i högre grad skuldkänslor för något de gjort eller avstått från att göra i samband med händelsen än de utan PTSD.

De PTSD-drabbade hade också betydligt sämre erfarenheter av att ha fått stöd från chefer och kolleger.

Sjukskrivning var också betydligt vanligare i den gruppen, liksom att läkarna ändrade arbetsscheman eller gick över till öppenvård, medan barnmorskorna i högre grad slutade arbeta på förlossningen. 17 procent av dem med PTSD slutade, mot 1,1 procent av barnmorskorna som inte drabbades av PTSD.

Traumatisk exponering definierades som en allvarlig obstetrisk komplikation eller annan hotfull situation. Till exempel hade var femte barnmorska varit med om att ett barn dog under förlossningen.

Hälften hade varit med om att barnet hade svår syrebrist eller var svårt skadat vid födelsen och lika många att en svår eller livshotande komplikation drabbade mamman.

Djupintervjuer 

Forskarna kommer under hösten att fördjupa de statistiska analyserna och börja med intervjuer för att nästa år gå vidare med djupintervjuer. I dem kommer man att fokusera på hur stödet från kolleger och chefer upplevts efter en traumatisk upplevelse, vad som varit bra och vad som kunde ha varit bättre.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida