Upp till 19 dagars abortkö

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av väntetiderna för abort som överlämnades till regeringen i slutet av februari. Där konstateras att väntetiderna är orimligt långa i alla led.

Längst är väntan på läkarbesöket där graviditetslängden ska bestämmas, i genomsnitt drygt sex dagar. Den totala väntetiden från den första kontakten till genomförd abort varierade mellan 5 och 19 dagar vid kirurgisk abort, 4 och 14 dagar vid medicinsk abort, och 3 och 10 dagar vid medicinsk abort som avslutas i hemmet. Det uppfyller inte lagens krav på tillgänglighet, anser Socialstyrelsen och påpekar att abort är akutverksamhet.

En lösning är att låta barnmorskor ta hand om hela den medicinska aborten – även det vaginala ultraljudet. Då skulle väntetiden kunna minskas, anser Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk. Hon vill att lagen som säger att läkare ska ansvara för abortverksamheten ändras.

– Att inte utveckla en lagstiftning som stödjer nya metoder till kvinnors fromma är oacceptabelt, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida