Urininkontinens vanligare efter vaginal förlossning än efter kejsarsnitt

Tjugo år efter förlossningen har betydligt fler kvinnor som fött barn vaginalt svårigheter att hålla urinen, än kvinnor som har förlösts med kejsarsnitt. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Forskaren och gynekologen Maria Gyhagen och hennes kolleger har undersökt förekomst och riskfaktorer för urininkontinens 20 år efter förlossningen. Alla kvinnor i studien har fött ett barn. Resultatet visar att över 40 procent av kvinnorna som födde sitt barn vaginalt hade besvär med urinläckage. Motsvarande siffra bland kvinnorna som hade förlösts med kejsarsnitt var 29 procent.

Frestar på bäckenbotten

Boven i dramat tror forskarna är att en vaginal förlossning frestar på bäckenbotten mer än ett kejsarsnitt gör, men att besvären inte visar sig förrän kvinnan är i medelåldern. Viktigt i sammanhanget är dock att även om kejsarsnitt minskar risken för urinläckage, så är förlossningsmetoden förknippad med en rad andra riskfaktorer. För- och nackdelar med de olika förlossningsmetoderna beaktas alltid när ställning ska tas till förlossningssätt.

I studien fann forskarna också att kraftig övervikt ökar risken för urinläckage nästan lika mycket för både vaginal- och kejsarsnittsförlösta kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida