Var fjärde ung kvinna byter preventivmedel efter rådgivning

Var fjärde ung kvinna byter preventivmedel efter rådgivning
Valet av p-metod påverkas av vilka preventivmedel som omfattas av landstingens ungdomssubvention. Foto: Clourbox

Ökad rådgivning gör att unga kvinnor väljer det preventivmedel som passar dem bäst, och det är inte alltid det som de först tänkt sig, visar en internationell studie.

Den vanligaste ändringen av val av kombinerade hormonella metoder var från p-piller och p-plåster till p-ring. Elva procent av de kvinnor som hade tänkt välja p-piller och 39 procent av dem som tänkt välja p-plåster valde istället p-ring. Av dem som på förhand inte hade valt någon metod valde 47 procent p-piller, nio procent p-plåster och 23 procent p-ring.

– Detta visar att det finns plats för en ökad rådgivning när det gäller p-medel. Strukturerad och heltäckande information ger resultat. Det är också roligt att se att 97 procent av tjejerna var nöjda eller mycket nöjda med rådgivningen. Det var ingenting som prackades på dem, säger överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, professor vid Karolinska institutet.

”Bra att de väljer”

Hon är medlem av studiens svenska och internationella styrkommitté och presenterade de svenska resultaten i Visby under den årliga SFOG-veckan, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi .

– Det är bra att tjejerna har fått upp ögonen för fler metoder. P-piller fungerar bra teoretiskt sett, men praktiskt är de inte alltid bra för unga kvinnor, konstaterar Kristina Gemzell-Danielsson.

Många oplanerade graviditeter

P-piller är lätta att glömma och eftersom dagens p-piller är så lågdoserade räcker det att glömma ett enda för att man ska bli gravid. Många slutar också med pillren för att de inte är nöjda med metoden. Resultatet blir ofta oplanerade graviditeter och aborter. Globalt sett är mer än var tredje graviditet oplanerad.

Just unga kvinnors bristande följsamhet till hur preventivmedlen ska användas är bakgrunden till den internationella studien, CHOICE, Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience. Elva länder deltog, i Sverige genomfördes den på 70 ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler och gynekologmottagningar, och omfattade drygt 1 900 kvinnor.

Subvention påverkar

Efter strukturerad rådgivning och heltäckande information ändrade var fjärde kvinna sitt val av preventivmedel, och den grupp kvinnor som inte kunde bestämma sig minskade från fler än var fjärde till fyra procent.

Undersökningen visar också att valet av p-metod påverkas av vilka preventivmedel som omfattas av landstingens ungdomssubvention. I de landsting där p-ringen ingår i ungdomssubventionen valde 24 procent av kvinnorna under 25 år denna, medan andelen i de landsting där p-ringen inte är subventionerad var 15 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida