Var tredje transperson har under det senaste året övervägt att ta sitt liv

Var tredje transperson har under det senaste året övervägt att ta sitt liv
Många transpersoner känner sig otrygga och är rädda för att gå ut ensamma. Arkivbild: Mostphotos

Självmordstankar, diskriminering, våld och kränkningar vanligt bland transsexuella.

Det visar den hittills största svenska studien som gjorts bland transpersoner i Sverige.

Totalt deltog 800 transpersoner i en anonym, webbaserad enkätstudie som genomförts av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Karolinska institutet i Stockholm.

Några av resultaten är till och med sämre än i en tidigare undersökning som gjordes för tio år sedan.

  • Fler än var tredje person i den nya enkäten har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv.
  • Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna.
  • Varannan har undvikit vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året.
  • Många känner sig otrygga och är rädda för att gå ut ensamma.
  • Var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet.
  • En av tre har blivit utsatt för psykiskt våld.
  • Transpersoner har i stor utsträckning lågt förtroende för exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst – instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.

– Det låga förtroende för samhällsinstanser som rapporten visar är ett symtom på att samhället ännu inte lyckats med att inkludera och möta upp transpersoners behov. Vi har som samhälle mycket kvar att arbeta med vad gäller attityder och tolerans, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida