Om Vårdfokus

Självständig tidning

Vårdfokus har både som webbtidning och papperstidning en självständig ställning inom Vårdförbundet.

Det betyder att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetslagstiftningen är ensam ansvarig för innehållet i tidningen. Enligt denna lagstiftning gäller också meddelarfrihet, vilket innebär att den som vänder sig med upplysningar till tidningens redaktion har rätt att skyddas av anonymitet. Allt material på hemsidan är upphovsrättsligt skyddat.

Michelle Wahrolén
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Kontakt: 08-14 77 05, michelle.wahrolen@vardfokus.se

Till Vårdfokus startsida