Författare Gunnel Boström med flera (red)
Titel Arbetslöshet, folkhälsa och välfärd
281 sidor
Förlag Folkhälsoinstitutets skriftserie 1996:86.     
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-885-6530-0

Det gick snabbt. På några få år gick Sverige från full sysselsättning till massarbetslöshet. Vad hände – och, framför allt, vad händer med dem som blir arbetslösa? Den här boken är indelad i fyra sektioner: ”Budskap”, ”Sammanhang”, ”Följder” och ”Utvägar”. Inom varje sektion finns flera uppsatser som vänder och vrider på frågan och sätter in den i ett andligt, ett medicinskt, ett socialt och flera andra sammanhang. Sammanlagt medverkar 26 skribenter, från poeten Bengt Bergh till biskopen i Karlstad Bengt Wadensjö och däremellan ekonomer, läkare, sociologer och andra. En viss värmländsk tyngdpunkt förklaras av att flera värmländska myndigheter medverkat vid tillkomsten av denna bok.