Med stridsropet att välfärden ska värnas beslutar staten om åtstramning som drabbar villkoren för vård och omsorg. De direkt ansvariga har sedan att välja mellan de förändringar - och försämringar - för medborgarna som kortsiktigt ger den största ekonomiska besparingen. Några överväganden om konsekvenserna för individerna kan inte göras.

Som vanligt är det därför de som i brösttonssammanhang brukar kallas