GÄVLEBORG. När landstinget tillsatte de grupper som ska leda arbetet med att slå samman sjukhusen i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs till en enhet och även att integrera primärvården, fanns inte någon med omvårdnadskompetens med, bara den medicinska sakkunskapen. Vårdförbundet SHSTF har protesterat och försökt få en förändring. ”Vi kämpar för att få in omvårdnadskompetensen och jag tror att vi kommer att lyckas”, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.