VÄSTERNORRLAND. Samtliga landstingsanställda ska få svara på en arbetsmiljöenkät som skickats ut av arbetsgivaren. Resultatet ska sedan bli en grund för eventuella förbättringsbehov och åtgärder på basenheterna. Enkäten skickas ut i november och resultatet ska vara klart i början av 1998.