JÖNKÖPING. Ett 60-tal fackliga företrädare deltog i en konferens om framtidens hälso- och sjukvård i Trollebo, Vetlanda, i början av oktober. Syftet var att se hur medlemmarna och förbundet ska kunna påverka utvecklingen. Vid mötet deltog även forskaren och sjuksköterskan Karin Enskär, som berättade om forskningens betydelse och och hur man kan kombinera forskning och undervisning med klinisk verksamhet.