På Vårdförbundets SHSTFs hemsida finns nu information inför den kommande kongressen den 18-20 november. Där presenteras  program, motioner och förbundsstyrelsens förslag. Under kongressdagarna rapporteras besluten kontinuerligt på hemsidan. Adressen är:
http//:www.vardforbundet.se