Författare Mattias Aurell (red)
Titel Njurmedicin
333 sidor          
Förlag Liber 1997.                        
Cirkapris 603 kronor  
ISBN 91-4704850-6

Njurmedicinen har haft en mycket snabb utveckling under det senaste decenniet och många nya behandlingsmetoder har införts. Denna bok är skriven av specialister från hela landet. Den vänder sig i första hand till studerande vid läkarutbildningen men också till blivande sjuksköterskor och sjuksköterskor i fortbildning inom njursjukvård.
Den behandlar njurarnas funktion och funktionsundersökningar, utvecklingen av uremivård, dialys och transplantation och avslutas med översikter om bland annat njurarnas roll för blodtryckskontroll, hormonella funktioner och läkemedelsbehandling.