VÄSTMANLAND. Nya tider heter ett arbetstidsprojekt som startat på basenhet operation som omfattar all verksamhet inom operation, iva och anestesi i länet. Syftet med projektet är att få arbetsscheman som är flexiblare och bättre anpassade till verksamheten och de anställdas önskemål än de som finns i dag. Den anställde tecknar sig för vilka arbetstider hon vill ha och ju oattraktivare tid man antecknar sig för, desto större blir den extra ersättning som arbetsgivaren betalar ut.