VÄSTERNORRLAND. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning ska under hösten tillsammans med arbetsgivaren träffa avdelningscheferna (motsvarande avdelningsföreståndare) i länet, bland annat eftersom dessa kommer att ha en nyckelposition i de kommande decentraliserade löneförhandlingarna. En förvaltning, den i Örnsköldsvik, är dock inte intresserad av arrangemangen och där blir det inga träffar.