Arbetslivsinstitutet, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans bildat ett tvärvetenskapligt centrum för belastningsskador och förslitningssjukdomar.

För att göra forskningen så effektiv som möjligt ska experter från bland annat yrkes- och miljömedicin, fysiologi, ortopedi, anatomi samt medier och kommunikation knytas till centret, liksom personer med nära anknytning till regionens industri.

I projekt om förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling ska riktad grundforskning och tillämpad forskning kombineras och varje forskare kommer att delta i flera projekt samtidigt.

Belastningssjukdomarna hör till de största arbetsmiljöproblemen, de kostar samhället ett par procent av BNP om året. Främst är det anställda inom vård- och omsorg, handel och kommunikation samt utvinnings- och tillverkningsindustri som drabbas. Två tredjedelar av de drabbade är kvinnor.