SKÅNE. Behovet av en decentraliserad organisation i lönepolitiken poängterades när den lokala avdelningen i Skåne den 1 oktober höll ett extra representantskap i Lund i närvaro av cirka 130 personer. Två viktiga beslut togs. För det första antogs ett Skånedokument där det sägs hur avdelningen ska se på den fortsatta uppbyggnaden av regionen Skåne (sammanslagningen av Malmöhus, Kristianstad och Malmö stad) och hur man ska agera fackligt. För det andra beslutades om ett lönepolitiskt program. De två dokumenten blir nu grunden för avdelningens fortsatta arbete.