Diskussionerna om kortare arbetstid har pågått länge och har blivit allt mer aktuella. Arbetsmarknadsminister Ulrica Messing har talat om behovet av arbetstidsförkortning, liksom en del fackliga organisationer, medan det hos många arbetsgivare finns ett tydligt motstånd. Ett undantag bland arbetsgivarna är Arbetsgivaralliansen, arbetsgivarorganisation för 1 300 arbetsgivare inom bland annat idrottsrörelsen, ideella organisationer samt vård- och omsorg. Arbetsgivaralliansen har nämligen i höst tecknat ett nytt kollektivavtal med Tjänstemannaförbundet HTF som bland annat innehåller en sänkning av arbetstiden med 30 minuter i veckan för heltidsanställda.