UPPSALA. Arbetsmiljön på Akademiska sjukhuset är mycket dålig, skrev Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i början av november i ett brev till yrkesinspektionen. Bland annat de ständiga överbeläggningarna leder till utbrändhet och sjukskrivningar bland personalen. ”Många av våra medlemmar orkar inte längre”, säger avdelningens ordförande Per Fogdegård.