Eftersom förbundet bytt namn måste också SHSTF-företrädaren göra det. Det utskott som behandlade frågan föreslog benämningen facklig företrädare, men kongressen antog förbundsstyrelsens förslag att bara ta bort SHSTF. Företrädare är alltså namnet i fortsättningen.