KALMAR. I början av november startade ett projekt med verksamhetsanpassad årsarbetstid på barnkliniken i Kalmar. I förutsättningarna ingår en arbetstidsförkortning på en timme och att sjuksköterskorna avsäger sig rätten till ersättning för förskjuten arbetstid, samt att personalen ska arbeta mycket när verksamheten så kräver. I den arbetsgrupp som arbetat fram projektet har ingått barnsjuksköterskor. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning har sagt ja till projektet som ska pågå till och med sista december 1998.