Många människor lider av nedstämdhet utan att vara i egentlig mening deprimerade. Dessa kan nu självmedicinera med johannesört som Läkemedelsverket godkänt som naturläkemedel mot lätt nedstämdhet, lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.
I Sverige säljs flera olika preparat men bara ett av dem går att köpa på apotek. Den produkten har anpassat tablettstyrkan till aktuell forskning för att lättare ge optimal dos.