ÖSTERGÖTLAND. I Östergötland finns en förhandlingsdelegation för länets alla 13 kommuner. I oktober träffades dess 13 fackliga företrädare de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, masarna, i alla kommunerna för att diskutera delegering utifrån Socialstyrelsens nya författning, kommunsjuksköterskans ansvar och synen på rollen som sjuksköterska, masar och fackliga företrädare – kopplat till lönen. Ett nytt möte planeras i april.