JÖNKÖPING. Löneförhandlingarna bör ske på basenhetsnivå, menar Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning, men landstinget är motståndare till den tanken. I dag sker revisionsförhandlingarna på förvaltningsnivå – men under stark central kontroll. De genomförs nämligen alltid i landstingets hus i Jönköping.