Kongressen sa ja till ett krav i en motion från den lokala avdelningen i Västerbotten om att förbundet ska slåss för ett rättvisare avdrag vid korttidsfrånvaro. Kravet hade tillstyrkts av förbundsstyrelsen.