Författare Barbro Bronsberg och Nina Vestlund
Titel Bränn inte ut dig
256 sidor 
Förlag Forum 1997.
Cirkapris 197 kronor
ISBN 91-3711-184-1

Känner du dig trött, utarbetad och tycker att arbetet saknar mening? I den här utökade upplagan av boken vill författarna ge dig tips om hur du kan förändra dig själv och dina arbetsförhållanden för att minska påfrestningarna.