STOCKHOLM. Mer än 100 chefer kom när SHSTF-avdelningen startade en seminarieserie som ska pågå hela våren. Syftet med seminarierna är bland annat att stärka cheferna i deras roll som chefer och att fördjupa samarbetet mellan dem och förbundet.