STOCKHOLM. Vårdförbundet SHSTF har från Statens kulturråd fått 50 000 kronor för att med bland annat kulturinslag göra möten mer attraktiva. Pengarna ska användas både till avdelnings- och sektionsmöten.