ÖSTERGÖTLAND. I Norrköping har man, efter initiativ från vårdutvecklaren Margareta Henriksson, satsat hårt på fortbildning. Många sjuksköterskor som inte har den nyaste 120-poängs-utbildningen har fått en 5-poängs fortbildning för att de ska kunna hänga med i utvecklingen av yrket.