JÖNKÖPING. I samband med att landstinget i Jönköping tog tillbaka ambulansverksamheten från kommunerna skrev man på ett avtal med Vårdförbundet SHSTF om bemanningen. Konsekvensen av avtalet är att de sjuksköterskor som landstinget nu rekryterar anställs som sjuksköterskor och inte som tidigare i befattningen ambulanssjukvårdare.