Schizofreniförbundet Riks-IFS startade i slutet av januari en informationskampanj om sjukdomen. Den består dels av en affischkampanj, dels av en konstutställning som fått namnet ”På månens baksida”.
Uställningen kommer att gå på turné i landet då också lokala manifestationer sker.