Upphäv de nya arbetslagarna, undanröj hoten om arresteringar av fackliga ledare och initiera en öppen och demokratisk parlamentsdebatt där även fackföreningsrörelsens synpunkter kan anföras. Den uppmaningen har 41 fackförbund i Norden anslutna till de offentliganställdas international ISKA skickat till Sydkoreas president Kim Young-sam. Protesten är en reaktion på vad som hänt i Sydkorea; hur majoritetspartiet i parlamentet en tidig morgon kuppartat (oppositionspartierna visste inte om att frågan skulle diskuteras och var inte på plats) genomdrev försämringar i anställningstryggheten och de strejker och protester som därefter genomförts av flera hundra tusen sydkoreaner.