STOCKHOLM. De anställda borde få ett större inflytande över verksamheten. Det kravet har de fackliga organisationerna inom landstinget ställt en längre tid och nu kanske det får resultat. Landstingsfullmäktige beslutade nämligen i december att det ska tas ”kraftfulla insatser för att öka de anställdas engagemang och inflytande”. En rapport om vad som skett ska lämnas till landstingsstyrelsen i juni.