Arbetarskyddsnämnden, som är ett arbetsmiljöorgan för SAF, LO och PTK, har tagit initiativ till ett projekt om arbetstid och hälsa. Man tittar bland annat på nya och gamla arbetsmiljö- och hälsorisker kopplat till arbetstiden. I april 1997 ger Arbetarskydds-nämnden dessutom ut boken ”Tid och ork” som ska ge ett helhetsperspektiv på arbetstidens betydelse för hälsan.

Tre konferenser i ämnet kommer också att hållas under våren 1997. En enkät, som besvarats av 39 förbund inom LO, TCO, Saco och SAF, visar att parterna inte är nöjda med de arbetstids-förhållanden som råder i dag. Många är överens om att arbetstiderna i framtiden blir allt flexiblare. Arbetsgivarsidan föredrar dessutom en konjunkturanpassad arbetstid, medan de anställda vill se den förkortad.