NORRBOTTEN. I början av januari begärde Vårdförbundet SHSTF förhandlingar om ett större antal medlemmar som gått på så kallade oegentliga vikariat. Arbetsgivaren har inte brytt sig om att annonsera ut eller tillsätta en rad ordinarie tjänster. I stället har man haft vikarier på tjänsterna. Ibland har en person vikarierat ett par år på samma tjänst. ”Det här är inte tillåtet varken i lagen eller i vårt avtal och vi anser att de ska bli tillsvidareanställda”, säger SHSTF-ordföranden Hans-Erik Johansson.