Nya behandlingsmetoder för motoriskt handikappade välkomnas av Socialstyrelsen. Men eftersom vissa metoder både har medicinska och pedagogiska inslag kräver Socialstyrelsen att legitimerad vårdpersonal medverkar i dessa verksamheter för att patienterna ska garanteras sjukvård av god kvalitet. Detta gäller exempelvis Vojta-metoden för funktionsträning av personer med CP-skada, som på sistone debatterats i massmedia.