GÄVLEBORG/DALARNA. Vårdförbundet SHSTFs två lokala avdelningar i Gävleborg och Dalarna har tillsammans med sina två landsting slutit en överenskommelse om hur det fackliga inflytandet ska se ut nu när de två landstingen samverkar allt mer. Samarbetet innebär bland annat att det sista av psykiatrin försvinner i Bollnäs, Gävleborg, och flyttas till Säter i Dalarna, samt att Dalarna beställer strålning inom onkologin från Gävleborg i stället för som tidigare från Uppsala. Dessutom utreder man den framtida kardiologin.