Sjuksköterskornas organisation på Färöarna har ansökt om medlemsskap i SSN, Sykepleiernas Samarbeid i Norden. Vårdförbundets SHSTFs styrelse tillstyrkte ansökan vid sitt januarisammanträde. Tidigare har också Norges och Danmarks sjuksköterskeorganisationer ställt sig positiva till Färöarnas ansökan.