GÄVLEBORG/DALARNA. Samarbetet mellan Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelningar i Gävleborg och Dalarna utökas allt mer. De två avdelningarna har tillsammans utsett sina företrädare i WoX-Sam, den samarbetsgrupp som bildats av de två landstingen. Ordinarie ledamot är Anna-Karin Eklund från Gävleborg och suppleant Birgitta Olsson från Dalarna. Övriga fackförbund i WoX-Sam är Kommunal, Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF, Lärarförbundet, Läkarförbundet och Saco. Syftet med samarbetsgruppen är att det fackliga inflytandet ska komma in tidigt i de två landstingens samverkansprocess.