I nummer 1 påstod Vårdfacket att enheter flyttats från Enköping till Akademiska sjukhuset i Uppsala och att Enköpings lasarett riskerar att i framtiden bli en stor vårdcentral. Det här stämmer inte, säger Vårdförbundet SHSTFs sektionsordförande i Enköping Ann-Marie Lyhagen. Några enheter har inte flyttats, säger hon, däremot har samarbetet mellan sjukhusen ökat. Några förändringar ska inte heller ske enligt planerna för 1997. Vad som händer därefter vet ingen, säger hon.