BLEKINGE. Vi hoppas på ett bättre samarbete mellan medlemmar som är chefer och SHSTF-avdelningen och att vi ska kunna utnyttja chefernas kunskap på ett bättre sätt, säger SHSTF-ordföranden Liselotte Brunnberg om den nya företrädarorganisation för chefer som nu byggs upp i Blekinge. Vid ett möte mellan SHSTF-avdelningen och chefer i slutet av januari valdes de första chefsföreträdarna.