SKARABORG. Även om det finns ett överskott av sjuksköterskor i dag tror landstinget på ett större behov i framtiden. För att inte förlora kompetensen har man därför beslutat att i stället för att säga upp personal bilda ett resursteam. De sjuksköterskor som placeras där kommer att användas för att rycka in vid vikariat, sjukdomar och längre ledigheter.